Hệ thống bệnh viện thú ý Pet-Pro

BỆNH VIỆN THÚ Y
TIÊU CHUẨN Y KHOA THẾ GIỚI

Hệ thống Bệnh Viện Thú Y PETPRO được thành lập từ năm 1998 với 7 bệnh viên phủ rộng khắp khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh Viện Thú Y PETPRO là bệnh viện tư nhân dành riêng cho thú cưng đầu tiên tại Việt Nam, và là bệnh viện duy nhất ở Việt Nam đến thời điểm hiện tại nhận được chứng nhận ISO 9001:2015 từ hiệp hội NQA Vương Quốc Anh cho dịch vụ khám chữa bệnh trên thú cưng.

dịch vụ của chúng tôi

Bệnh Viện Thú Y PETPRO là đơn vị cung cấp đầy đủ nhất các dịch vụ dành cho thú cưng trên thị trường hiện nay. PETPRO đa dạng các loại hình dịch vụ từ khám chữa bệnh, chăm sóc làm đẹp cho thú cưng, bảo hiểm, lưu trú, petshop...

Thành tích của petpro

Tin tức - Hoạt động

Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6